Polisen.

6.11.2013 10:22
Man ser mycket poliser runt kring Aten. Vilket ger väldigt olika vibbar för olika människor. En amerikansk kollega från Sydafrika som hälsar på tycker att man känner sig så trygg! Mustafa å andra sidan fick sina framtänder utslagna vid ett tillfälle - för att polisen ville märka honom.
- "Varenda gång jag kommer från Omonia stoppar polisen mig och frågar efter mina papper. I söndags svarade jag på grekiska att jag är amerikan och att jag är på väg till kyrkan. Och så sa jag 'Let's go together!' Och då lämnade de mig i fred."
Min stilla undran är om det ens är lagligt för polisen att bara stoppa någon på gatan och fråga efter deras papper. Och sen vet jag att amerikaner har otroligt svårt att få visum till Grekland. Bättre går det för kanadensare.
JW
9.11.2013 11:13
Det är nog vad lagen säger ja, ID skall alltid bäras och på befallning uppvisas om man vistas i landet, annars kan man råka ut för "tristheter". Beroende på landet och hur väl man smälter in i mängden väljer man ju själv sedan hur man gör såklart. Bodde själv på Malta ett halvår och blev aldrig tillfrågad vem jag är och vad jag gör där, men det är väl föga överraskande då där tvinnar massor med nordbor.
JW
8.11.2013 17:46
Ja lagligt är det nog, Grekland liksom många andra länder fastställer i anknytning till Schengens gränsbestämmelser om en utlännings skyldighet att kunna påvisa sin identitet på befallning.

Finska myndigheter kontrollerar regelbundet identiteten på bl.a. misstänkta afrikanska sexarbetare etc., eller om någon sökes i brottsak oberoende EU-medlemskap. Jag har t.ex. själv fått visa mina handlingar på ljusan gata då jag misstänktes vara en estnisk brottsling. Utlänningslagens (301/2004) 13 § http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20040301#L2P13

"En utlänning som reser in i eller vistas i Finland skall ha ett giltigt pass som har utfärdats av en myndighet i hans eller hennes hem- eller vistelseland. Passet skall på uppmaning visas upp för gränskontrollmyndigheten eller polisen."

För Greklands del, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:018:0015:0024:FI:PDF

"Ulkomaalaisten maahantuloa ja oleskelua Kreikassa koskevan lain 3386/2005 6 ja 8 artiklassa säädetään, että ulkomaalaisilla, jotka ovat kolmannen maan kansalaisia, on velvollisuus pitää hallussa tai mukana asiakirjoja. Lain 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään erityisesti, että Kreikkaan tulevilla kolmannen maan kansalaisilla on oltava passi ja viisumi edellyttäen, että voimassa olevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa, yhteisön lainsäädännössä ja kansallisissa määräyksissä vaaditaan niin. Myös lain 3386/2005 8 artiklan 2 kohdassa kielletään kolmannen maan kansalaisia tulemasta Kreikkaan, jollei heillä ole passia tai muuta matkustusasiakirjaa, jolla taataan heidän paluunsa alkuperämaahan tai kauttakulkumaahan, sekä tarpeellisia asiakirjoja, joilla perustellaan matkan tarkoitus."

Att klubba folk är sedan en annan sak.
Nanna - 9.11.2013 9:26
Tack för detta! Bra att få svart på vitt. Men innebär det då att man alltid borde bära identitetsbevis?
mam
6.11.2013 18:35
Men...varför leka med dom...amerikan ;) Tråkigt att dom inte kom med till kyrkan!Dr. Nanna Rosengård

. stolt finlandssvensk . missionär tidigare stationerad i Sydafrika, nu i Aten . älskar att möta människor hjärta-mot-hjärta . fascinerad av språk, kultur och identitet . intresserad av en hälsosam livsstil . gräver gärna i rabatter om tillfälle ges . extrem-exalterad över att Jesus har befriat oss för att leva i frihet (t.ex. från fördömelse, förväntningar och synd) . ogillar att stå inför stora grupper men sjunger ändå emellanåt (mindre nu än förr) . doktor i teologi/judaistik . känner skaparglädje tillsammans med min Canon 7D .

Jag lever för att andra ska få känna mer liv. Jag önskar vara mer medveten om Jesus närvaro överallt och i alla och hjälpa andra att erfara Hans befriande närvaro och nåd.

Sök


Skriv sökordet i rutan
Teknik Magnic Oy

Om du vill stöda

Jag arbetar på volontärbasis. Om du vill ge regelbundet bidrag till min stödring går det bra via Rådet för mission IBAN FI29 2422 1800 0087 51 med referens 550. Allt mottages med tacksamhet :)

Logga in