Gröna drinkar.

8.12.2013 12:27
Det började i våras. Min kropp var så nedgången, mitt ansikte fullt av röda prickar (vuxenacne kallade dermatologen det) och min mage behöll allting. Jag var desperat. Jag hade ju redan slutat med vete och nu eliminerade jag typ allt från min diet. Levde på riskakor och bananer och kaffe. Och sushi. Inget hände på tre månader. Jag googlade och googlade och på den vägen kom jag i kontakt med råkoströrelsen och matens betydelse för kroppen och sinnet. Jag lärde mig att mina humörsvängningar och stundtals djupa dalar definitivt hade att göra med vad jag åt: 90% av lyckohormonet serotonin produceras i tarmarna och 70% av immunförsvaret finns i tarmarna.
Min "vuxenacne" gick minsann inte bort av nåt vaccin, som dermatologen gärna skulle ha tvingat på mig, utan med hjälp av gröna drinkar. Jag hade inte hållit på länge förrän min kropp började tycka om att göra sig av med resterna, jag blev piggare och min hy föryngrades. Som en mirakelmedicin! Men det allra största undret var att Nanna som kämpat med ätstörningar sedan nio-årsåldern för första gången så där riktigt på riktigt trivdes i sin kropp utan att sluta äta! Nånting hände liksom i min hjärna!
Med några månader utan de gröna drinkarna har jag sett tillbakagången. En svullen kropp, en trött kropp, en kropp som inte vill göra sig av med gifter (utan de vill tränga ut genom hyn och ger utslag och finnar). Så det kändes som en prioritet att köpa en mixer, även om detta nu var en kompromiss. Allra helst hade jag velat ha en ordentligt blender, men jag försökte vara förnuftig och gick efter det mer mångsidiga alternativet, även om den inte gör så bra smoothies.
Salvatore Huitt
12.10.2022 12:47
PLEASE F0RWARD THiS EMAiL To SoMEoNE iN YoUR C0MPANY WHo iS ALLoWED To MAKE iMP0RTANT DECiSioNS!

We have hacked your website http://www.nannarosengard.com and extracted your databases.

H0w did this happen?

our team has found a vulnerability within y0ur site that we were able to expl0it. After finding the vulnerability we were able t0 get y0ur database credentials and extract your entire database and move the informati0n to an offshore server.

What does this mean?

We will systematically g0 through a series of steps 0f totally damaging y0ur reputation. First your database will be leaked 0r s0ld t0 the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their inf0rmati0n has been s0ld 0r leaked and your site http://www.nannarosengard.com was at fault thusly damaging y0ur reputation and having angry customers/associates with whatever angry customers/ass0ciates d0. Lastly any links that y0u have indexed in the search engines will be de-indexed based 0ff 0f blackhat techniques that we used in the past t0 de-index our targets.

How do i st0p this?

We are willing t0 refrain fr0m destr0ying y0ur site_s reputation f0r a small fee. The current fee is $3000 in bitc0ins (BTC).

Please send the bitcoin t0 the foll0wing Bitcoin address (Make sure to copy and paste):

3P5YB8vEFzYaxn3fbxMamuxuicWvBDQMMe

0nce y0u have paid we will aut0matically get inf0rmed that it was your payment. Please n0te that you have to make payment within 5 days after receiving this e-mail or the database leak, e-mails dispatched, and de-index of y0ur site WiLL start!

H0w d0 i get Bitc0ins?

Y0u can easily buy bitcoins via several websites or even offline from a Bitcoin-ATM.

What if i don_t pay?

if you decide not to pay, we will start the attack at the indicated date and uph0ld it until y0u do, there_s no counter measure to this, you will 0nly end up wasting more m0ney trying t0 find a s0luti0n. We will completely destr0y your reputation amongst g0ogle and your cust0mers.

This is n0t a hoax, do n0t reply to this email, don_t try t0 reas0n or negotiate, we will n0t read any replies. once you have paid we will st0p what we were d0ing and y0u will never hear from us again!

Please note that Bitcoin is anonymous and n0 0ne will find 0ut that y0u have c0mplied.
Kimber Solly
29.9.2022 10:59
Your Site Has Been Hacked

PLEASE FORWARD THIS EMAIL TO SOMEONE IN YOUR COMPANY WHO IS ALLOWED TO MAKE IMPORTANT DECISIONS!

We have hacked your website http://www.nannarosengard.com and extracted your databases.

How did this happen?

Our team has found a vulnerability within your site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able to get your database credentials and extract your entire database and move the information to an offshore server.

What does this mean?

We will systematically go through a series of steps of totally damaging your reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their information has been sold or leaked and your http://www.nannarosengard.com was at fault thusly damaging your reputation and having angry customers/associates with whatever angry customers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off of blackhat techniques that we used in the past to de-index our targets.

How do I stop this?

We are willing to refrain from destroying your site_s reputation for a small fee. The current fee is $2500 in bitcoins (BTC).

Please send the bitcoin to the following Bitcoin address (Copy and paste as it is case sensitive):

bc1qmghwkrrxlh62k4r530lgfxucum65087ya00wvz

Once you have paid we will automatically get informed that it was your payment. Please note that you have to make payment within 7 days after receiving this e-mail or the database leak, e-mails dispatched, and de-index of your site WILL start!

How do I get Bitcoins?

You can easily buy bitcoins via several websites or even offline from a Bitcoin-ATM.

What if I don_t pay?

If you decide not to pay, we will start the attack at the indicated date and uphold it until you do, there_s no counter measure to this, you will only end up wasting more money trying to find a solution. We will completely destroy your reputation amongst google and your customers.

This is not a hoax, do not reply to this email, don_t try to reason or negotiate, we will not read any replies. Once you have paid we will stop what we were doing and you will never hear from us again!

Please note that Bitcoin is anonymous and no one will find out that you have complied.
Thorsten Bohr
19.7.2022 5:18
I forget what I was searching for but I stumbled upon your site and loved it! Something about the content and layout that I felt compelled to give you some positive feedback. Anyway keep up the great work and have a pleasant day. 03sM5j_py1aF
Jenny
9.12.2013 14:36
Vad spännande! Berätta mer!Dr. Nanna Rosengård

. stolt finlandssvensk . missionär tidigare stationerad i Sydafrika, nu i Aten . älskar att möta människor hjärta-mot-hjärta . fascinerad av språk, kultur och identitet . intresserad av en hälsosam livsstil . gräver gärna i rabatter om tillfälle ges . extrem-exalterad över att Jesus har befriat oss för att leva i frihet (t.ex. från fördömelse, förväntningar och synd) . ogillar att stå inför stora grupper men sjunger ändå emellanåt (mindre nu än förr) . doktor i teologi/judaistik . känner skaparglädje tillsammans med min Canon 7D .

Jag lever för att andra ska få känna mer liv. Jag önskar vara mer medveten om Jesus närvaro överallt och i alla och hjälpa andra att erfara Hans befriande närvaro och nåd.

Sök


Skriv sökordet i rutan
Teknik Magnic Oy

Om du vill stöda

Jag arbetar på volontärbasis. Om du vill ge regelbundet bidrag till min stödring går det bra via Rådet för mission IBAN FI29 2422 1800 0087 51 med referens 550. Allt mottages med tacksamhet :)

Logga in